مایع السیسی آمریکا استقبال تروریسم آمریکایی

مایع: السیسی آمریکا استقبال تروریسم آمریکایی رئیس جمهور رئیس جمهور دونالد ترامپ مبارزه با تروریسم

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاهش کیفیت زندگی درتهران نسبت به شاخص‌های جهانی ، شهرنشینی 75 درصد جمعیت تا سال 1430

بر اساس آمارها کیفیت زندگی در این شهر ۱۵ درصد از شاخص‌های جهانی پایین‌تر خواهد بود. 

کاهش کیفیت زندگی درتهران نسبت به شاخص‌های جهانی ، شهرنشینی 75 درصد جمعیت تا سال 1430

شهرنشینی 75 درصد جمعیت تا سال 1430/کاهش کیفیت زندگی درتهران نسبت به شاخص های جهانی

عبارات مهم : ایران

بر اساس آمارها کیفیت زندگی در این شهر ۱۵ درصد از شاخص های جهانی پایین تر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فناوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن همکاری استارتاپ ها با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در مسیر تحقق شهر هوشمند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد فرجود در حاشیه سمینار یک روزه شاخص های شهر هوشمند در جمع خبرنگاران گفت: درحال حاضر ۶۵ درصد جمعیت کشورمان شهر نشین هستند این جمعیت مدام درحال زیاد کردن هستند به طوری که تا سال ۱۴۳۰ حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور شهر نشین خواهند شد.

کاهش کیفیت زندگی درتهران نسبت به شاخص‌های جهانی ، شهرنشینی 75 درصد جمعیت تا سال 1430

وی افزود: کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در آینده نزدیک باجمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر به ابر شهری تبدیل خواهد شد که بر اساس آمارها کیفیت زندگی در این شهر ۱۵ درصد از شاخص های جهانی پایین تر خواهد بود. بی تردید اینکه در یک سال بیش از صد روز هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران ناسالم باشد عنوان خطرناکی است که باید ما را به این توصیه برساند که در حوزه حمل ونقل بسیار ضعیف عمل کرده ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم ایجادزیرساخت های مورد نیاز جهت تحقق شهر هوشمند افزود: ما نیاز جدی به عوض کردن فرایندها و قوانین موجود جهت تحقق شهر هوشمند داریم. مسئله شهر نشینی در کلان شهرها یک عنوان فزاینده است و در تمام دنیا چنین شهرهایی در حال تبدیل به شهر هوشمند پیش رفته اند آیا که این مسئله می تواند بسیاری از پرسشها آنها را حل و فصل کند.

بر اساس آمارها کیفیت زندگی در این شهر ۱۵ درصد از شاخص‌های جهانی پایین‌تر خواهد بود. 

مدیر عامل شرکت فناوری و اطلاعات شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: در تمامی شهرهای دنیا ایجاد فرایندهای هوشمند سازی به یک اولویت تبدیل شده است و تدوین برنامه ها نیز بر اساس همین اولویت انجام می شود. دراروپا بر اساس جمعیت چالَش هایی در شهرهای بزرگ بود که با استفاده از هوشمند سازی بسیاری از آنها حل و فصل شد. بدون کار کارشناسی می توان بیان کرد که آلودگی هوا و ترافیک از مباحث جدی کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است و باید راهکار های مناسب برا ی حل این پرسشها اندیشده شود و در این مسیر حتما راهکار تحقق شهر هوشمند می تواند بخشی از مسئله را حل کند.

فرجود تاکید کرد: ایجاد شهر هوشمند یک فرایند و مسیر است که شرکت فناوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در مسیر آن حرکت می کند. جهت شهر هوشمند شاخص هایی تعریف می شود و این شاخص ها در حال حاضر عرضه شده است اند تا بدانیم که در تحقق این مهم در چه جایگاهی قرار گرفته ایم.

مدیر عامل شرکت فناوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به سوالی در خصوص پورتال شفافیت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: این پورتال محل ارائه قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است تا شهروندان در جریان جزییات نحوه معاملات شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار بگیرند. تمامی اطلاعات مربوط به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در آن درج می شود لذا از شهروندان درخواست می کنیم دراین خصوص اگر نیازمند اطلاعاتی از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند اعلام کنند در سایت بارگذاری شود.

کاهش کیفیت زندگی درتهران نسبت به شاخص‌های جهانی ، شهرنشینی 75 درصد جمعیت تا سال 1430

فرجود با تاکید بر اینکه شرکت فناروی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان مسابقه با استارتاپ ها نیست افزود: درحوزه شهر هوشمند برنامه جدی جهت همکاری استارتاپ ها داریم و به همین جهت نیز اقداماتی انجام شده است هست. بی تردید ما نیازمند همراهی استارتاپ ها هستیم.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | زندگی | هوشمند | فناوری | شهرداری | استارتاپ | هوای پایتخت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog